مددکاری اجتماعی | بانک اطلاعات جامع - تخصصی مددکاری اجتماعی ایران
مددکاری جامعه ای - نسخه‌ی قابل چاپ

+- مددکاری اجتماعی | بانک اطلاعات جامع - تخصصی مددکاری اجتماعی ایران (http://iraniansocialworkers.ir/forum)
+-- انجمن: مددکاری جامعه ای - Community work (http://iraniansocialworkers.ir/forum/forumdisplay.php?fid=7)
+--- انجمن: کارورزی مددکاری جامعه ای (http://iraniansocialworkers.ir/forum/forumdisplay.php?fid=15)
+--- موضوع: مددکاری جامعه ای (/showthread.php?tid=10)مددکاری جامعه ای - MEARAJ - 08-31-2013

اصلی ترین شیوه مددکاری اجتماعی، مددکاری جامعه ای است؛ تا جایی که در غرب به مددکاران اجتماعی مهندسان جامعه اطلاق می شود. مددکاری جامعه ای، کاربرد دانش جامعه شناسی است. برای اینکه یک مددکار اجتماعی بتواند مددکاری جامعه ای بکند، نیازمند دانش جامعه شناسی و نظریه های توسعه است. در این شیوه مددکار اجتماعی روی جوامع کار می کند و در رشد و توسعۀ آنها دخالت می کند. این جامعه ممکن است یک مدرسه باشد و یا یک بیمارستان، یک کارخانه، یک روستا، شهر و یا حتی یک کشور.

مددکاران اجتماعی برای رشد و توسعۀ جوامع به سه فعالیت دست می زنند:

اول مطالعات اجتماعی است. در این فعالیت مددکار اجتماعی با ورود به یک جامعه، شروع به مطالعه و تحقیق می کند، نیاز سنجی و امکان سنجی می کند و منابع را می شناسد.

دوم برنامه ریزی اجتماعی است. مددکار اجتماعی بعد از بدست آوردن اطلاعات بر مبنای آنها برنامه ریزی می کند. برنامه ریزی برای اینکه تغییری مثبت در جامعه ایجاد کند و جامعه به طرف توسعه خیز بردارد.

سوم اقدام اجتماعی است. بعد از اینکه مددکار اجتماعی مطالعات و برنامه ریزیهای خود را انجام داد، دست به اقدام اجتماعی می زند. در اقدام اجتماعی مددکار نقش یک رهبر را بازی می کند تا جامعه را به توسعه برساند.