» حرکت رسانه ای “نقش فوریتهای اجتماعی در بلایا” + لینک مطالب
شروع کننده: socialwork1 | آخرین ارسال کننده: socialwork1 | بازدید ها: 229 | پاسخ ها: 0 | انجمن: یادداشتهای اختصاصی و مناسبتی
» مجموعه یادداشتهای و مقالات “ابعاد اجتماعی و روانشناختی بیماری سرطان” + لینک مطالب
شروع کننده: socialwork1 | آخرین ارسال کننده: socialwork1 | بازدید ها: 190 | پاسخ ها: 0 | انجمن: یادداشتهای اختصاصی و مناسبتی
» مجموعه فایلهای صوتی "مهمترین ابزارهای کار یک مددکار اجتماعی"
شروع کننده: socialwork1 | آخرین ارسال کننده: socialwork1 | بازدید ها: 308 | پاسخ ها: 0 | انجمن: اخبار مددکاری اجتماعی در فضای مجازی
» آرشیو معرفی اعضاء اتاق فکر وبسایت مددکاری ایرانیان
شروع کننده: socialwork1 | آخرین ارسال کننده: socialwork1 | بازدید ها: 538 | پاسخ ها: 0 | انجمن: اخبار مددکاری اجتماعی در فضای مجازی
» مجموعه فایلهای صوتی "فرایند تغییرات ماهیتی رابطه زن و شوهری، از شروع تا ادامه"
شروع کننده: socialwork1 | آخرین ارسال کننده: socialwork1 | بازدید ها: 389 | پاسخ ها: 0 | انجمن: اخبار مددکاری اجتماعی در فضای مجازی
» مجموعه فایلهای صوتی آموزش آنلاین زبان تخصصی مددکاری اجتماعی
شروع کننده: socialwork1 | آخرین ارسال کننده: socialwork1 | بازدید ها: 1094 | پاسخ ها: 0 | انجمن: اخبار مددکاری اجتماعی در فضای مجازی
» شورای نویسندگان مددکاری اجتماعی ایرانیان “قسمت دهم”
شروع کننده: socialwork1 | آخرین ارسال کننده: socialwork1 | بازدید ها: 406 | پاسخ ها: 0 | انجمن: شورای نویسندگان مددکاران اجتماعی ایرانیان
» مجموعه تخصصی مددکاری اجتماعی ایرانیان + لینک شبکه ها و کانالها
شروع کننده: socialwork1 | آخرین ارسال کننده: socialwork1 | بازدید ها: 569 | پاسخ ها: 0 | انجمن: اخبار مددکاری اجتماعی در فضای مجازی
» پرسشنامه های استاندارد مورد نیاز در انجام پژوهشهای مددکاری اجتماعی
شروع کننده: socialwork1 | آخرین ارسال کننده: socialwork1 | بازدید ها: 638 | پاسخ ها: 0 | انجمن: IRSW Forum
» مجموعه مطالب اختصاصی آشنایی با حرفه مددکاری اجتماعی در کشورهای مختلف جهان
شروع کننده: socialwork1 | آخرین ارسال کننده: socialwork1 | بازدید ها: 683 | پاسخ ها: 0 | انجمن: یادداشتهای اختصاصی و مناسبتی
» دیدار نماینده انجمن مددکاری اجتماعی ایران با دبیر فدراسیون بین المللی مددکاری اجتماعی
شروع کننده: socialwork1 | آخرین ارسال کننده: socialwork1 | بازدید ها: 744 | پاسخ ها: 0 | انجمن: اخبار مددکاری اجتماعی جهان
» مددکاری اجتماعی
شروع کننده: socialwork1 | آخرین ارسال کننده: socialwork1 | بازدید ها: 693 | پاسخ ها: 0 | انجمن: مددکاری اجتماعی
» پیام جامعه مددکاری اجتماعی ایرانیان در محکومیت حادثه تروریستی امروز تهران
شروع کننده: socialwork1 | آخرین ارسال کننده: socialwork1 | بازدید ها: 596 | پاسخ ها: 0 | انجمن: اخبار مددکاری اجتماعی ایران
» مددکاری اجتماعی درمان | مجموعه یادداشتها و مقالات مددکاری اجتماعی درمانی
شروع کننده: socialwork1 | آخرین ارسال کننده: socialwork1 | بازدید ها: 1242 | پاسخ ها: 0 | انجمن: مددکاری اجتماعی در بیمارستان
» مجموعه یادداشتهای یک مددکار اجتماعی پیرامون خشونت خانگی علیه زنان در کردستان
شروع کننده: socialwork1 | آخرین ارسال کننده: socialwork1 | بازدید ها: 992 | پاسخ ها: 0 | انجمن: یادداشتهای اختصاصی و مناسبتی
سریعتر \ کندتر \ توقف \ برعکس