فرم تماس با ما
ایمیل :
شماره تلفن همراه:
نحوه ارتباط ما با شما:
متن پیام شما:
نام و نام خانوادگی

Copyright © 2014 Iranian Social Workers. All rights reserved
لوگو سایت شما

وبسایت مددکاری اجتماعی ایرانیان به منظور ایجاد مرکزی برای دسترسی و هم افزایی فعالیت های علمی و پژوهشی در حوزه های مختلف مددکاری اجتماعی با اهداف ذیل آغاز به کار نموده است:

1- ایجاد بانک اطلاعات جامع و روزآمد مقالات، با دسترسی آسان، رویه یکسان و رفع محدودیت های شکلی، زمانی و سازمانی موجود-

2- معرفی تخصصی پژوهشگران و اساتید در حوزه های تخصصی مددکاری اجتماعی جهت تقویت حقوق معنوی-

3- فراهم نمودن بستری برای جریان سازی و مدیریت محتوای مددکاری اجتماعی جهت جلوگیری از تضییع منابع مادی و معنوی جامعه مددکاران اجتماعی ایران، در روندهای تکراری و کلیشه ای کنونی-

4- ایجاد زمینه مساعد برای بومی سازی مددکاری اجتماعی در کشور